Sea Phoenix Hotel - My Khe Beach Da Nang City

Địa chỉ: 115 Hồ Xuân Hương, Thành phố Đà Nẵng

Phương tiện: Xe ô tô

Chi phí : 10 VNĐ/Phòng/Ngày

Phương thức thanh toán

Khách sạn liên quan

Tìm khách sạn

Hỗ trợ trực tuyến

Inbound & Domestic 0974520173 head2@duytantravel.com
Outbound & Sales Support 0935367522 head5@duytantravel.com
Sales Support 0901121426 head3@duytantravel.com
Airline Tickets & Transport 0766673414 head1@duytantravel.com

Cảm nhận khách hàng